بریس تو آزاد به دنیا نیومدی، نمیدونی باهاش باید چکار کنی؛ اون فقط عذابت میده… -


جیمز دلینی / تابو