تولید تعداد زیادی کالای پرفایده، منجر به ایجاد تعداد زیادی انسان بی‌فایده می‌شود. -


مارکس