برای خرید مقداری خرتو پرت به سوپر مارکتی مراجعه کردم و پس از برداشتن اجناس مورد نظرم در آخر به سختی به دنبال دلستر ایستک در یخچال سوپر مارکت میگشتم و پس از عدم موفقیت در یافتن آن از صاحب مغازه پرسیدم: ایستک به چشمم نمیخوره، کجاست..؟! جواب کوتاه آمد و تامل برانگیز، نداریم و گیر نمیاد!!! به ناگاه یکی در مغازه گفت آره نیست، کوکا هم گیر نمیاد، خودم معتاد ایستکم، نیست که نیست!!!

من مات و مبهوت به مدت چند ثانیه در جایم خشکم زد و مجدد پرسیدم: نیست؟! یعنی چی؟! مگه اینا چی هستن که گیر نمیان؟! پاسخ داد: ۲۰ روز هست که گفتم ایستک میخوام و نمیارن، کوکا رو هم فقط فروشگاه اتکا داره…

این تجربه پنج دقیقه ای آنچنان برای من تکان دهنده بود که این اواخر تا سر صحبتی باز میشود برای دوستان و خویشاوندان بازگو میکنم و این تجربه، موجب این شد که تجربیات مشابه دیگران را هم با موضوع مشابه بشنوم و متوجه شدم که گویا اقلام روزمره دیگری هم دیگر گیر نمیاید.

این تجربه مصادف شد با قسم آقای رییس جمهور در صحن مجلس که گفت ما بحران نداریم!!!

از عدم عرضه لپ تاپ و هر کلای غیر ضروری دیگر که در آشفته باز الان یک شبه قیمتشان چند برابر شد، به عدم عرضه کالاهای مصرفی رسیده ایم و این را میدانم که هنوز آخر ماجرا نیست. بحران اقتصادی اصلی قرار است که پس از اعمال تحریم های نفتی در آبان، تشدید شوند.

به واقع این شرایط و آینده مبهم ما در فصل سرمای پیش‌رو، مرا به یاد یک جمله معروف انداخت؛ زمستان در راه است…